1/5

Komatsu PC200 (1997)

SAM_2239.JPG
SAM_2238.JPG